Miġjub lilkom mid-Direttorat tal-Allied Health Care Services, Dipartiment tal-Podjatrija ġewwa l-kura Primarja u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Podjatri.